Người lao động sẽ được nhận lương cơ bản ra sao?

Lương cơ bản là một khoản tiền lương cố định mà người lao động nhận được mỗi tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp, thưởng và các khoản thu nhập khác. Mức lương cơ bản được thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trong hợp đồng lao động, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Cách tính lương cơ bản:

Lương cơ bản = Hệ số lương x Mức lương cơ sở

Hệ số lương:

Hệ số lương được quy định dựa vào chức danh, trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của người lao động. Hệ số lương cụ thể cho từng vị trí công việc được quy định trong bảng lương hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp.

Mức lương cơ sở:

Mức lương cơ sở là mức lương tối thiểu mà người lao động được nhận khi làm việc cho một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hay đơn vị nào đó. Mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và được điều chỉnh theo định kỳ.

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở áp dụng cho 9 nhóm đối tượng như sau:

 • Nhóm I: 1.800.000 đồng/tháng
 • Nhóm II: 1.640.000 đồng/tháng
 • Nhóm III: 1.480.000 đồng/tháng
 • Nhóm IV: 1.320.000 đồng/tháng

Ngoài lương cơ bản, người lao động còn được hưởng các khoản phụ cấp sau:

 • Phụ cấp thâm niên: Phụ cấp này được tính dựa vào thời gian làm việc của người lao động tại doanh nghiệp.
 • Phụ cấp chức vụ: Phụ cấp này được tính dựa vào chức danh công việc của người lao động.
 • Phụ cấp trách nhiệm: Phụ cấp này được tính dựa vào mức độ trách nhiệm của công việc được giao.
 • Phụ cấp khu vực: Phụ cấp này được tính dựa vào khu vực làm việc của người lao động.
 • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Phụ cấp này được tính dựa vào mức độ độc hại, nguy hiểm của công việc.

Lưu ý:

 • Mức lương cơ bản và các khoản phụ cấp có thể thay đổi theo quy định của doanh nghiệp hoặc pháp luật.
 • Người lao động nên đọc kỹ hợp đồng lao động trước khi ký để đảm bảo quyền lợi của mình.

Kết luận:

Lương cơ bản là một phần quan trọng trong thu nhập của người lao động. Người lao động cần nắm rõ cách tính lương cơ bản và các khoản phụ cấp để đảm bảo quyền lợi của mình.

Tìm Hiểu Về Cách Nhận Diện Sales Manager Giỏi và Tiềm Năng

Sales Manager giỏi không chỉ là người có khả năng bán hàng tốt mà còn là người lãnh đạo xuất sắc có khả năng tạo động lực cho đội ngũ bán hàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách nhận diện Sales Manager giỏi và những dấu hiệu của một ứng viên có tiềm năng cho vị trí này.

1. Kỹ Năng Bán Hàng Tốt

Một Sales Manager giỏi cần phải có kỹ năng bán hàng tốt. Điều này bao gồm khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng, tìm kiếm cơ hội bán hàng, đàm phán và đóng gói các giao dịch.

2. Lãnh Đạo và Quản Lý Đội Ngũ

Sales Manager cần có khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ bán hàng. Họ cần có khả năng tạo động lực, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên để họ đạt được mục tiêu bán hàng.

3. Kiến Thức Về Sản Phẩm và Thị Trường

Sales Manager cần hiểu rõ về sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đang bán và hiểu biết về thị trường và ngành công nghiệp của họ. Điều này giúp họ tạo ra chiến lược bán hàng hiệu quả và hỗ trợ nhân viên trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

4. Kỹ Năng Giao Tiếp và Thuyết Phục

Một Việc làm OKVIP Sales Manager giỏi cần phải có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục xuất sắc. Họ cần biết cách trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và thuyết phục, cũng như lắng nghe và hiểu được nhu cầu của khách hàng.

5. Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian và Áp Lực

Quản lý thời gian và áp lực là yếu tố quan trọng đối với một Sales Manager thành công. Họ cần phải có khả năng ưu tiên công việc, đảm bảo các mục tiêu bán hàng được đạt được trong thời gian quy định.

6. Khả Năng Phân Tích và Đánh Giá Kết Quả

Một Sales Manager giỏi cần có khả năng phân tích và đánh giá kết quả bán hàng. Họ cần biết cách theo dõi và đo lường hiệu suất bán hàng của đội ngũ, từ đó đưa ra các điều chỉnh và cải thiện hiệu quả.